Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

Zverejnené
25. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2021 − 26. februára 2022
Kategória

Prílohy