Elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou v referende

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 768/2022-002 Ko

Prílohy