Preskočiť na obsah

OcÚ Li 627/2021-001 Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby