OcÚ Li 627/2021-001 Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby

Zverejnené
31. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021 − 16. júna 2021