OcÚ Li 590/2021-001 Be Africký mor ošípaných – registrácia chovov

Zverejnené
4. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021 − 4. júna 2021