Záverečný účet obce Lipové za rok 2020

Upravené
05. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júna 2021 − 20. júna 2021