Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Rebeca Churá

Zverejnené
20. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2021 − 5. augusta 2021