OcÚ Li 722/2021-003 Be Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Kristína Némethová

Zverejnené
27. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. augusta 2021 − 11. septembra 2021