OcÚ Li 692/2021-001 Be Mimoriadne núdzové opatrenia AMO ošípaných

Zverejnené
6. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. augusta 2021 − 6. septembra 2021