OcÚ Li 643/2021-002 Be Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Upravené
22. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2021 − 6. júla 2021