Preskočiť na obsah

OcÚ Li 034/2021-042 Be Oznámenie o realizácií prokjektu – Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové