OcÚ Li 034/2021-042 Be Oznámenie o realizácií prokjektu – Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové

Upravené
23. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021 − 31. decembra 2021