OcÚ Li 181/2021-001 Be Asistované sčítanie obyvateľstva

Zverejnené
3. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2021 − 1. júna 2021