627/2021/002 Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby

Zverejnené
8. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2021 − 8. augusta 2021