VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Zverejnené
10. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2020