Vyhláška – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Upravené
26. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
19. novembra 2020