Publicita projektu „Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové“

Upravené
25. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2020

Publicita projektu „Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové“