Povinnosť nosiť rúška v interiéri

Upravené
25. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. septembra 2020

Povinnosť nosiť rúška v interiéri