Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Upravené
25. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2019

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu