Preskočiť na obsah

OcÚ Li 257/2021-003 Ko Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2021 – Mgr. Lórant Derzsi