Preskočiť na obsah

OcÚ Li 199/2021-005 Ko Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2021- Ing. Matúš Fejka