Preskočiť na obsah

OcÚ Li 133/2021-005 Ko Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2021 – Miroslav Vranka