Africký mor ošípaných – povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Upravené
25. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. novembra 2018

Africký mor ošípaných – povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných