Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Kategória

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy
, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach
najneskôrdo 31.01.2023

Zverejnené 3. novembra 2022.
Bez úpravy .