Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Komárno od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Zverejnené 20. júna 2022.
Bez úpravy .