SODB 2021 – Upozornenie!!!

Kategória  

Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám elektronicky v termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Za neplnoleté osoby sčítanie vykonajú rodičia alebo ich zákonní zástupcovia.

Žiaden sčítací komisár, ani sčítací asistent obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takou osobou stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod!!!

Asistované sčítanie bude prebiehať až od 01.04.2021 do 31. 10. 2021 a obyvatelia budú vopred informovaní. Sčítací asistent pre našu obec je zamestnanec Obecného úradu v Lipovom.

Pozor! Sčítanie je povinné zo zákona a sankcia za nesčítanie môže byť udelená vo výške od 50 eur do 250 eur.

Zverejnené 24. februára 2021.
Bez úpravy.