Pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny

Kategória

Vojnoví utečenci z Ukrajiny – počty ubytovaných

Odbor krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydal pokyn, aby obce denne nahlasovali počty ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny, a to na základe informácií od poskytovateľov ubytovania, a to či už v ubytovacom zariadení alebo v súkromí. Uvedené je dôležité v súvislosti s preplácaním výdavkov za ubytovanie a ich povinným Ag testovaním pri príchode a odchode (2 testy na osobu).

Z tohoto dôvodu žiadame občanov, aby túto skutočnosť a počet ubytovaných hlásili na obecný úrad denne do 10:00 hod. na telefónnych číslach +421 35 7796184 alebo +421 917196314.

Zároveň prosíme občanov, ktorí zabezpečujú ubytovanie utečencov z Ukrajiny aby inštruovali utečencov o nutnosti prihlásenia sa k dočasnému útočisku , na čo je potom naviazaná refundácia nákladov na ubytovanie.

Tiež žiadame ubytovateľov, aby informovali utečencov z Ukrajiny, že ak im bolo poskytnuté dočasné útočisko, resp. majú doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ majú:

  • možnosť sa zamestnať,
  • spĺňajú podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVR)
  • možnosť umiestnenia detí v MŠ a ZŠ
  • dotácie na deti,
  • atď.

Dočasné útočisko vybavuje Cudzinecká polícia v Nových Zámkoch (CP v NZ) , Ul. Bitúnková č. 8, stránky vybavuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni;

K urýchleniu procesu vybavenia žiadosti o dočasné útočisko na CP v NZ, si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v pracovnom čase alebo stiahnuť tlačivá, ktoré si budú môcť žiadatelia vyplniť už dopredu. Tlačivá sú umiestnené na webe našej obce (obec – dokumenty – tlačivá – dočasné útočisko)

Zverejnené 10. marca 2022.
Bez úpravy .