Pomoc pri hľadaní zamestnania pre jednorodičov

8.12.2022 zverejnil/a lipove_obec.

Kategória

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ poskytuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja odborné špecializované služby v oblasti sociálnej práce, práva, ekonómie, kariérneho poradenstva, životného koučingu a psychológie. Účastníkom projektu pomáhajú uplatniť sa na trhu práce – nájsť
si trvalé zamestnanie, rekvalifikovať sa, alebo sa vrátiť do školy a urobiť si maturitu, či začať podnikať
formou živnosti.