Oznámenie o dovolenkách lekárov

Kategória

obvodná detská lekárka MUDr. Milada Vansová

  • termín od 23. 06. 2022 – 05. 07. 2022
  • zastupuje MUDr. Andrea Szerdová a to nasledovne

v Čičove v pondelok a piatok od 13,00 hod. do 15,30 hod.

v utorok a štvrtok od 08,00 hod. do 12,00 hod.

v Čiližskej Radvani v stredu po celý deň

UPOZORNENIE!!

Návštevu ambulancie je nutné dohodnúť si na tel.č. 0917/785 704

Zverejnené 21. júna 2022.
Bez úpravy .