Preskočiť na obsah

Jednorazový príspevok na školské potreby – informácia

Zverejnené 24.8.2023.

Kategória

Oznamujeme rodičom, že v zmysle internej smernice 3/2008 Zásady sociálnej politiky obce Lipové, si môžu požiadať o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na školské potreby v sume =15,00 eur na jedno dieťa, a to pre deti od začatia povinnej školskej dochádzky až do ukončenia riadneho štúdia na strednej školy.

Príspevok sa poskytuje v mesiaci september a to formou preplatenia pokladničných dokladov, ktorými boli uhradené nákupy školských a telocvičných potrieb. Oprávnené osoby sú povinné predložiť pokladničné doklady najneskôr do 30.09. 2023

Príspevok je určený deťom s trvalým pobytom v obci Lipové.