Dane a poplatky na rok 2022 – oznam

Kategória

Obecný úrad v Lipovom oznamujeme daňovníkom, že si môžu osobne prevziať rozhodnutia na daň s nehnuteľnosti, daň za psa a na miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2022.

Zároveň upozorňuje, že pracovisko obecného úradu je kvôli rekonštrukcii budovy obecného úradu v kultúrnom dome zadný vchod /bývala zasadačka/. Dane a poplatky je možné uhradiť v pokladni alebo prevodom na účet.

Zverejnené 5. mája 2022.
Bez úpravy .