Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia

Kategória

v rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzanim zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných Africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov, teda tých, ktoých sa AMO nákaza bezprostredne týka.

Zverejnené 26. augusta 2022.
Bez úpravy .