Preskočiť na obsah

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia

Zverejnené 26.8.2022.

Kategória

v rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzanim zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných Africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov, teda tých, ktoých sa AMO nákaza bezprostredne týka.