Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Lipové.

Kominárske služby

Obecný úrad oznamuje, že kominár príde do našej obce dňa 10. decembra 2022 t.j. v sobotu. Cena za vyčistenie 1 komína je =15,- eur. Prípadní záujemcovia o túto službu sa môžu ešte prihlásiť buď osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na telefónnych číslach 035/7796184 alebo 0917/196 314.

Lebeco – rozšírenie času predaj pečiva

Pekáreň LEBECO oznamuje obyvateľom obce, že rozširuje čas predaja ambulantnej predajne pečiva. Mimo už aktuálneho času predaja, ktorý je každú stredu a piatok od 15:20 do 16:00 rozširuje predaj o každý pondelok a štvrtok ráno od 7:15 – do 07:45.

Gynekologická ambulancia v Zemianskej Olči – ZMENA

Gynekológ MUDr. Károly Földes, oznamuje obyvateľom obce, že ordinačná doba v gynekologickej ambulancii v Zemianskej Olči bude od 01. augusta 2022 nasledovná: Pondelok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Utorok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Štvrtok 12:00 – 14:00 ordinuje MUDr. Károly Földes Piatok 08:00 – 11:00 ordinuje MUDr. Tibor Szabó Termín vyšetrenia… Čítať viac

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia

v rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzanim zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných Africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EU uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov, teda tých, ktoých sa AMO nákaza bezprostredne týka.

Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

Oznámenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanomkomárňanského okresu, že podľa § 72j ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniacha strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon o strelných zbraniach a strelive“), je ten, kto mal k 1. februáru 2022 v držbe zbraňzaradenú od… Čítať viac

Centrum právnej pomoci

POTREBUJETE PRAVNU POMOC? Naše služby sú odborné a diskrétne Komunikujete so skúsenými zamestnancami Sme dostupní pre každého, aj vo vašom regióne Radi vás objednáme na osobnú konzultáciu