Voľby do orgánov samosprávnych krajov („VÚC“)

Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Zverejnené 15. júna 2022.
Bez úpravy .