Pravidlá 2. stupňa varovania (červená zona) COVID automatu platné pre okres Komárno od 05.04.2021

Kategória  

Negatívny test s platnosťou 14 dní je potrebný:

  • na cestu do a zo zamestnania v rámci okresu Komárno

Negatívny test s platnosťou 7 dní je potrebný:

  • na cestu hromadnou dopravou
  • ku prekročeniu štátnych hraníc
  • pre zákonných zástupcov detí, žiakov a študentov navštevujúcich predškolské a školské zariadenia
  • učiteľov, pedagogických zamestnancov a zamestnancov školských zariadení

Nosenie FFP2 respirátorov v interiéroch:

  • v priestoroch obchodných prevádzok, prostriedkoch verejnej dopravy a všetkých iných interiéroch

Ochrana v exteriéri:

  • prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor bez vydychovacieho ventilu, šál, šatka)
  • povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce

Dezinfekcia rúk

Dodržiavanie odstupu

Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 trvá 14 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom /informovanie všetkých osôb, s ktorými bola v úzkom kontakte 2 dni pred odberom/; ostatní členovia spoločnej domácnosti zostávajú v karanténe počas celej doby izolácie

Zverejnené 8. apríla 2021.
Bez úpravy.