PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU NEMOCNIČNÝCH ODDELENÍ V KOMÁRNE

Kategória

My občania mesta Komárno a celého regiónu vyjadrujeme svojim podpisom:

Nesúhlas so zrušením nemocničných oddelení v Komárne.

Prosíme vás o podpis pre našu nemocnicu!

Stavia sa tu moderný centrálny príjem za 11 mil, z čoho cez 8 mil. podporili Eurofondy. Má byť otvorený koncom roka. Hrozí, že nebude.

Vybudované bolo rádiologické pracovisko s CT simulátorom .

Ak sa Komárno stane „obeťou“ tejto novej kategorizácie, osemstotisícová spádová oblasť bude bez tohto špeciálneho pracoviska. Toto pracovisko tu nie je náhodou.

Juh Slovenska je totiž dlhodobo nelichotivo na popredných miestach v štatistikách nádorových ochorení.

Kedysi sa hovorilo, že do komárňanskej nemocnice sa chodí akurát tak umierať.

Dnes, keď sa konečne začala stavať na nohy, z nej MZ SR chce urobiť tzv. komunitnú nemocnicu.

Prosím, skúsme to zvrátiť na cestu vylepšovania zdravotnej starostlivosti.

Zachránme naše nemocničné oddelenia spoločne!

Na Vašom podpise záleží.

Ďakujeme. 

Podpisom prehlasujete, že máte minimálne 16 rokov a súhlasíte so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Autor petície :  Nec Arte Nec Marte -Komárom-Komárno, Ul. I. Madácha 2792, 945 01 Komárno,

Petičná komisia : Ing. Róbert Dobi, Tímea Fazekas, Ladislav Macejko                                                                

e-mailová adresa : necarte.necmarte.kn@gmail.com

V prípaden záujmu sú petičné hárky sú k dispozícii na Obecnom úrade v Lipovom alebo v Hostinci v Lipovom

Zverejnené 17. augusta 2021.
Bez úpravy .