Oznámenie o realizácii projekto: Obec Lipové – bezplatné siete WIFI pre obyvateľov obce Lipové

Kategória

Zverejnené 21. januára 2021.
Bez úpravy .