COVID Automat: Informácia

Kategória  

  • dňom 05.04.2021 sa okres Komárno zaraďuje do červenej zóny (II. stupeň varovania)
  • od uvedeného termínu platia lehoty 7, 14 dní podľa COVID automatu,
  • do 4.4.2021 (vrátane) je okres Komárno v bordovej zóne (III. stupeň varovania), čiže je potrebný 7 dňový negatívny Ag test,
  • vláda SR dnes schválila, že ak bol negatívny Ag test vykonaný od 1.4. do 4.4.2021, jeho platnosť sa predlžuje do nedele (11.4.2021),

Zverejnené 31. marca 2021.
Bez úpravy.