Aktuálny čas: 05:21:49; Štvrtok 19.októbra 2017
nadpis s erbom

Ochrana drevín

Ochrana drevín

.


Počet správnych konaní:   1
Číslo spisu Dátum podania Dátum zverejnenia Žiadateľ Adresa žiadateľa Popis konania Územie (kde) Dôvod podania Tlačivo žiadosti
741/2017-00210.10.201710.10.2017Silvia KrižanováLipové 26, 946 14 Zemianska OlčaŽiadosť o výrub 1 ks drevín – lipa veľkolistá (dvojkmeň) s priemerom 80 cm vo výške rozdvojenia to je asi 0,50 bmParcela KN-C 90/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lipové v intraviláne obce Lipové pred domom č. 26Výrub nesprávne umiestnenej dreviny v čase vlastnej výsadby cca 1,5 m od murovaného oplotenia pozemku rodinného domu č. 26ikona súboru vo formáte PDF