Aktuálny čas: 12:27:51; Sobota 21.októbra 2017
nadpis s erbom

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Voľby do VÚC 2013

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 191/2013  (ikona súboru vo formáte PDF 27 KB) Z. z. zo dňa 3. júla 2013 vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 9. novembra 2013. Voľby sa vykonali v súlade so zákonom č. 303/2001  (ikona súboru vo formáte PDF 219 KB) o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.


Zdroj informácií je Štatistický úrad Slovenskej republiky, údaje pochádzajú z www.statistics.sk, viac štatistík si môžete pozrieť na http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/