Aktuálny čas: 15:55:11; Sobota 16.decembra 2017
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 350 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 17)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
obec LipovéPodujatia v Lipovom počas VianocProgram akcií v Obci Lipové počas Vianočného obdobia 2017.06.12.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruVlámačky do firiemV poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet krádeží vlámaním do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne alebo cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov bola finančná hotovosť a stravné poukážky.04.12.2017822/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéMikulášPozvánka na privítanie Mikuláša 2017.01.12.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéSilvesterPozvánka na Silvestrovskú zábavu.01.12.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéRozpočet 2018 - návrhNávrh rozpočtu na rok 2018.26.11.2017810/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredieProgram odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020 OÚ Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, predložil dňa 6. novembra 2017 OÚ Nitra, odboru starostlivostio životné prostredie správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020”. http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020 .14.11.2017779/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2017 a inštrukcie obceHarmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 3. júla 2017 doplnený o oznam obce.13.07.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2017Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 11. januára 2017.11.01.20171259/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF