Aktuálny čas: 06:30:21; Pondelok 19.februára 2018
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 350 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 3)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 17)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoInfekčná anémia koníRegionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené už tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensko.15.02.2018124/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Nitra - odbor starostlivosti o životné prostredieZáverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu (POH NR)Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020 (ďalej len "POH NR") je programový dokument strategického významu v oblasti odpadového hospodárstva s vplyvom na životné prostredie.13.02.2018115/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
PD SokolceOznámenie (pre vlastníkov náhradných pozemkov)Vážený vlastník náhradného pozemku, ak máte aj naďalej záujem užívať Vami vymeraný náhradný pozemok, je potrebné v zmysle aktualizovaného zák.č. 504/2003 Z.z. urobiť úkony; Ak nemáte záujem o ďalšie užívanie Vášho náhradného pozemku, netreba robiť žiadne kroky, družstvo s Vami uzatvorí nájomnú zmluvu.12.02.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2018Harmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2018zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar.29.01.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská distribučná, a.s.Výzva na orez stromovZápadoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.22.01.201837/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2018Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2018 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 05. januára 2018.08.01.2018ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostrediePrerokovanie Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúkyDňa 22.01.2018 o 13:00 hod. sa v Kultúrnom dome obce Zemianska Olča, 946 14 Zemianska Olča, bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018 - 2047.21.12.2017853/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruVlámačky do firiemV poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet krádeží vlámaním do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne alebo cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov bola finančná hotovosť a stravné poukážky.04.12.2017822/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF