Aktuálny čas: 05:19:32; Štvrtok 19.októbra 2017
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 350 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 24)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
Nitriansky samosprávny krajKandidáti na predsedu NSKZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.10.10.2017718/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Nitriansky samosprávny krajKandidáti na poslancov NSKZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.10.10.2017718/2017-002ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoOrálna vakcinácia líšok proti besnoteŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len “ŠVPS SR”) organizuje tridsiatu šiestu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO. Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.04.10.2017158/2017-002ikona súboru vo formáte PDF
MEDIAN SKSociologický výskum národnostných menšínPočas zberu dát bude oslovených 1280 respondentov, ktorých budú kontaktovať profesionálne vyškolení anketári spoločnosti MEDIAN SK, s.r.o. Jedným z najdôležitejších faktorov úspešnosti celého prieskumu je spolupráca ľudí, ktorí budú oslovený do prieskumnej vzorky. Preto si Vás dovoľujeme veľmi pekne požiadať, aby ste nám venovali časť svojho času (40 minút), komunikovali s naším anketárom a vyplnili spolu s ním dotazník.28.09.2017728/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KomárneOdvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.05.09.2017190/2017-004ikona súboru vo formáte PDF
Obvodné zdravotné stredisko v Zemianskej OlčiDovolenky lekárovObvodný gynekológ MUDr. Ján Kurucz má dovolenku v termíne od 05. 09. 2017 - 08. 09. 2017, prvý ordinačný deň je 11.09.2017; zastupuje: MUDr. Tamara Jadyová v Kolárove. 04.09.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéElektronická adresa na delegovanieElektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov vyšších územných celkov v roku 2017 je obec@lipove.sk .22.08.2017680/2017-001 ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéVolebná miestnosťPre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktoré sa budú konať dňa 04. 11. 2017, je pre obec Lipové určený 1 okrsok a ako volebná miestnosť je určená zasadačka v budove Obecného úradu v Lipovom.22.08.2017681/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoAfrický mor ošípaných (VAROVANIE!)Na základe nepriaznivého vývoja epizootologickej situácie v okolitých štátoch ohľadom afrického moru ošípaných Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Vás informuje a zároveň upozorňuje na zvýšenú ostražitosť proti zavlečeniu tejto nebezpečnej nákazy na územie Slovenskej republiky. 09.08.201766/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárneVybavovanie dokladovOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom komárňanského okresu, že o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.07.08.2017663/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj nehnuteľného majetkuObec  Lipové týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 19.07.2017224/2017-003ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPriamy predaj nehnuteľného majetkuObec Lipové zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.14.07.2017638/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2017 a inštrukcie obceHarmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 3. júla 2017 doplnený o oznam obce.13.07.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - Odbor všeobecnej vnútornej správyVoľby do VÚCVoľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 (Informácie pre voliča). Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.30.06.2017619/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2017Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 11. januára 2017.11.01.20171259/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF