Aktuálny čas: 13:19:31; Štvrtok 19.apríla 2018
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 350 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 18)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneOpatrenia pred požiarmi - 2018V lesnom hospodárstve na území Slovenskej republiky vzniklo v roku 2017 162 požiarov s materiálnou škodou 410 330,- Eur. Zakazuje sa zakladanie ohňa v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 28.03.2018202/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Generálny pardonZápadoslovenské vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.22.03.2018189/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoOrálna vakcináciaŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len “ŠVPS SR”) organizuje tridsiatu siedmu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.12.03.2018163/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Štátny archív - pracovisko KomárnoVýzva na sprístupnenie historických materiálovZámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažúce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región. Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.27.02.2018126/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Prezídium Policajného zboruTýranie žienNásilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho súčasného alebo bývalého partnera, než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici. 22.02.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoInfekčná anémia koníRegionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej RVPS) Komárno Vám oznamuje, že 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené už tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensko.15.02.2018123/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2018Harmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2018zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar.29.01.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2018Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2018 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 05. januára 2018.08.01.2018ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruVlámačky do firiemV poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet krádeží vlámaním do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne alebo cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov bola finančná hotovosť a stravné poukážky.04.12.2017822/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF