Aktuálny čas: 23:48:50; Nedeľa 17.júna 2018
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 440 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 4)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 24)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
obec LipovéPlán kontroly hlavného kontrolóra na II. polrok 2018V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18f hlavný kontrolór obce predkladá návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.16.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENĚHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku v územnom obvode okresu Komárno od 15.06.2018, 15:00 hod do odvolania.15.06.2018ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh úpravy rozpočtuNávrh 1. úpravy rozpočtu obce Lipové pre rok 2018 v tabuľkovej forme.13.06.20180004/2018-005ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh Výročnej správy za rok 2017Návrh výročnej správy obce Lipové za rok 2017.13.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéNávrh Záverečného účtu za rok 2017Návrh Záverečného účtu za rok 2017 podľa §9 ods.2 Zákona 369/1990.13.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Obvodné zdravotné stredisko v Zemianskej OlčiDovolenky lekárovDetská lekárka MUDr. Milada Vansová má dovolenku v termíne od 13.06.2018 - 20.06.2018, prvý ordinačný deň v Zemianskej Olči je 21.06.2018; Zastupuje MUDr. Andrea Szerdová: - pondelok a piatok od 12,00 – 15,30 v Čičove, - utorok a štvrtok od 07,00 – 12,00 v Čičove, - streda celý deň v Čiližskej Radvani.12.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneOchrana úrody pred požiarmiPovinnosti občanov pri predchádzaní požiarom sú ustanovené v právnych predpisoch a zaväzujú: - nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, - nezakladať oheň v prírode, v priestoroch - kde sa môže rozšíriť a nevypalovať porasty...12.06.2018613/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v KomárneOdvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiaruOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného porastu) v územnom obvode okresu Komárno od 11.06.2018, 08:00 hod.11.06.2018225/2018-002ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPodujatia počas letaObec Lipové Vás srdečne pozýva na letné akcie: 23. júna 2018 Svätojánska noc, 14. júla 2018 Súťaž vo varení guláša, 11. augusta 2018 Lipovské hody.08.06.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznámenie o zrušení trvalého pobytu - Boris OčenášOhlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy zrušila trvalý pobyt občanovi Borisovi Očenášovi. Miestom nového trvalého pobytu je obec Lipové. 30.05.2018596/2018-004ikona súboru vo formáte PDF
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky BratislavaAfrický mor ošípanýchNa Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.09.05.2018247/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Štátny archív - pracovisko KomárnoVýzva na sprístupnenie historických materiálovZámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažúce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región. Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.27.02.2018126/2018-001ikona súboru vo formáte PDF
Prezídium Policajného zboruTýranie žienNásilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho súčasného alebo bývalého partnera, než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici. 22.02.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2018Harmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2018zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar.29.01.2018 --- ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2018Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2018 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 05. januára 2018.08.01.2018ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF