Aktuálny čas: 00:52:48; Pondelok 21.augusta 2017
nadpis s erbom

Oznamy na úradnej tabuliÚradná tabuľa slúži predovšetkým na zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona č. 369 z roku 1990 (ikona súboru vo formáte PDF 350 KB) o obecnom zriadení  (napr. návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, schválené VZN, rozhodnutie súdu o prípadnom nesúlade medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom, oznámenie o konaní miestneho referenda a iné).

Pracovné ponuky(počet oznamov: 3)
Oznamy na úradnej tabuli  (počet záznamov: 18)
Oznamovateľ Názov Text oznamu Dátum zverejnenia Číslo Sken
Obvodné zdravotné stredisko v Zemianskej OlčiDovolenky lekárovObvodná detská lekárka MUDr. Milada Vansová má v termíne od 21. 08. 2017 - 01. 09. 2017 dovolenku, prvý ordinačný deň je 04.09.2017. Zastupuje ju: MUDr. Andrea Szerdová a to: Pondelok od 07,30 do 12,00 Čiližská Radvaň, od 13.00 do 15,30 Čičov; Utorok od 07,30 do 12,00 Čičov, od 13.00 do 15,30 Čiližská Radvaň; Streda od 07,30 do 15,30 Čiližská Radvaň; Štvrtok od 07,30 do 12,00 Čičov, od 13.00 do 15,30 Čiližská Radvaň; Piatok od 07,30 do 12,00 Čiližská Radvaň, od 13.00 do 15,30 Čičov.17.08.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
Regionálna veterinárna a potravinová správa KomárnoAfrický mor ošípaných (VAROVANIE!)Na základe nepriaznivého vývoja epizootologickej situácie v okolitých štátoch ohľadom afrického moru ošípaných Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Vás informuje a zároveň upozorňuje na zvýšenú ostražitosť proti zavlečeniu tejto nebezpečnej nákazy na územie Slovenskej republiky. 09.08.201766/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárneVybavovanie dokladovOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom komárňanského okresu, že o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu a cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.07.08.2017663/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Miestna akčná skupina - Dolný Žitný ostrovUdeľovanie regionálnej značky PODUNAJSKOS cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli primátori, starostovia, zástupcovia neziskoviek a podnikatelia z cezhraničného regiónu Podunajsko.24.07.2017647/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj nehnuteľného majetkuObec  Lipové týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 19.07.2017224/2017-003ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPriamy predaj nehnuteľného majetkuObec Lipové zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.14.07.2017638/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
FCC Slovensko + obec LipovéHarmonogram odvozu plastov 2017 a inštrukcie obceHarmonogram vývozu plastov z obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 3. júla 2017 doplnený o oznam obce.13.07.2017 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - Odbor všeobecnej vnútornej správyVoľby do VÚCVoľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 (Informácie pre voliča). Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.30.06.2017619/2017-001ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KomárneČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruČAS ZVÝŠENĚHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU (na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme - 50 m od hranice lesného pozemku sa zakazuje najmä: fajčiť, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.31.05.2017190/2017-003ikona súboru vo formáte PDF
FCC SlovenskoHarmonogram odvozu smetí 2017Harmonogram vývozu komunálneho odpadu obce Lipové pre rok 2017 zaslaný spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. - prevádzkareň Dolný Bar dňa 11. januára 2017.11.01.20171259/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboruReflexné oblečenieDovoľujeme si nemotorovým účastníkom cestnej premávky pripomenúť niektoré potrebné skutočnosti, ktoré pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke. Použitie reflexného oblečenia alebo doplnkov môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia, alebo za tmy.14.11.20161167/2016ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor starostlivosti o životné prostredieUpozornenie na invázne druhy rastlínVlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.29.09.20161108/2016ikona súboru vo formáte PDF
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Dostupnosť elektronických služieb prostr. DCOMVaša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre Vás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb, ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.16.09.20161095/2016ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéPredaj pohľadnícObec Lipové ponúka na predaj pohľadnice obce; cena za kus 0.50 € .16.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
obec LipovéOznamy 1. zvýhodnená cena celodennej vstupenky na termálne kúpalisko Corvinus vo Veľkom Mederi. 2. Obecný úrad v Lipovom ponúka na predaj štyri druhy pohľadníc s tématikou obce Lipové.10.02.2015 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v KomárnePonuka Polície na pripojenie nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochranyV súvislosti s vykonávanými opatreniami na úseku prevencie pred krádežami vlámanim do bytov a rodinných domov si vás dovoľujem informovať o možnosti pripojenia vašej nehnuteľnosti na pult centralizovanej ochrany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne.10.11.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF
Okresný úrad Komárno - odbor krízového riadeniaInformačný leták ' Ako sa chrániť pred kliešťom - deti 'S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.22.05.2014 --- ikona súboru vo formáte PDF