Aktuálny čas: 02:21:42; Piatok 23.marca 2018
nadpis s erbom

Podrobnosti o žiadosti o výrub

Podrobnosti o žiadosti číslo 741/2017-002
Číslo spisu741/2017-002
Dátum podania10.10.2017
Dátum zverejnenia10.10.2017
Meno žiadateľaSilvia Križanová
Adresa žiadateľaLipové 26, 946 14 Zemianska Olča
Predmet konaniaŽiadosť o výrub dreviny v zmysle § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Popis konaniaŽiadosť o výrub 1 ks drevín – lipa veľkolistá (dvojkmeň) s priemerom 80 cm vo výške rozdvojenia to je asi 0,50 bm
Dotknuté územieParcela KN-C 90/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lipové v intraviláne obce Lipové pred domom č. 26
Dôvod podaniaVýrub nesprávne umiestnenej dreviny v čase vlastnej výsadby cca 1,5 m od murovaného oplotenia pozemku rodinného domu č. 26
LehotaDo 8 dní odo dňa zverejnenia 10.10.2017, t.j. do 18.10.2017
Tlačivo žiadostiikona súboru vo formáte PDF