Aktuálny čas: 04:19:36; Štvrtok 19.júla 2018
nadpis s erbom

Podrobnosti o žiadosti o výrub

Podrobnosti o žiadosti číslo
Číslo spisu
Dátum podania
Dátum zverejnenia
Meno žiadateľa
Adresa žiadateľa
Predmet konania
Popis konania
Dotknuté územie
Dôvod podania
Lehota
Tlačivo žiadostiikona súboru vo formáte PDF