Aktuálny čas: 12:12:05; Sobota 21.októbra 2017
nadpis s erbom

Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty

Ostatné dokumenty  (počet dokumentov: 3)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Ostatné dokumenty1/2016Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 1/2016 o registratúrnom poriadku13.06.201623.06.201601.07.2016-50-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty107/2014Program odpadového hospodárstva obce Lipové na roky 2011 – 201506.03.201410.03.201410.03.2014-82-16/2014ikona súboru vo formáte PDF
Ostatné dokumenty-/2017Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lipove30.03.200730.03.200701.07.201727.06.201706-03/2007ikona súboru vo formáte PDF