Aktuálny čas: 03:51:59; Utorok 17.júla 2018
nadpis s erbom

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce  (počet dokumentov: 19)
Typ Číslo Názov Dátum Pôvodné
uznesenie
Súbor
schválenia zverejnenia platnosti ostatnej
úpravy
Hospodárenie obce810/2017-002Rozpočet obce Lipové na rok 201811.12.201716.12.201701.01.2018-85-16/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce0754/2017-001Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 30. 06. 201709.10.201723.10.201709.10.2017-077-15/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Výročná správa obce Lipové za rok 201627.06.201708.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2017Záverečný účet obce Lipové za rok 2016 (riadna závierka)27.06.201707.06.201727.06.2017-73 - 14/2017ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce1182/2016-003(!! UPRAVENÝ !!) Rozpočet obce Lipové na rok 201713.12.201614.12.201601.01.201731.12.201759-11/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce1099/2016Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové k 30. 06. 201630.09.201617.10.2016--51-10/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Výročná správa obce Lipové za rok 201513.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Záverečný účet obce Lipové za rok 2015 (riadna závierka)13.06.201621.06.201613.06.2016-47-09/2016ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce-/2016Rozpočet obce Lipové na rok 2016 - upravený!07.12.201514.12.201501.01.201630.12.201635-06/2015ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2015Záverečný účet obce Lipové za rok 2014 (riadna závierka)29.06.201529.06.201529.06.2015-16-04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2015Výročná správa obce Lipové za rok 201429.06.201529.06.201529.06.2015-16–04/2015ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2014Záverečný účet obce Lipové za rok 2013 (riadna závierka)27.06.201427.06.201427.06.2014-87-18/2014ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2014Výročná správa obce Lipové za rok 201327.06.201427.06.201427.06.2014-87-18/2014ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2013Záverečný účet obce Lipové za rok 2012 (riadna závierka)28.10.201328.10.201328.10.2013-63-14/2013ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2013Výročná správa obce Lipové za rok 201228.10.201328.10.201328.10.2013-63-14/2013ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2012Záverečný účet obce Lipové za rok 2011 (riadna závierka)06.07.201206.07.201206.07.2012-33-08/2012ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2012Výročná správa obce Lipové za rok 201106.07.201206.07.201206.07.2012-33-08/2012ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2011Záverečný účet obce Lipové za rok 2010 (riadna závierka)19.09.201119.09.201119.09.2011-13-05/2011ikona súboru vo formáte PDF
Hospodárenie obce - /2011Výročná správa obce Lipové za rok 201019.09.201119.09.201119.09.2011-13-05/2011ikona súboru vo formáte PDF