Aktuálny čas: 11:27:02; Streda 18.októbra 2017
nadpis s erbom

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.