Aktuálny čas: 02:29:09; Piatok 23.marca 2018
nadpis s erbom

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.