Aktuálny čas: 17:39:19; Sobota 16.decembra 2017
nadpis s erbom

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.