Aktuálny čas: 04:06:17; Štvrtok 19.júla 2018
nadpis s erbom

Sobáš Moniky a Peťa Kudlicskových
fotografia zo sobáša Moniky a Peťa Kudlicskových
Obrad v kostole.