Aktuálny čas: 02:50:29; Štvrtok 19.septembra 2019

Lipovská hodová slávnosť 5. fotografia z výletu na hrad Beckov
Historky o hrade nám pútavo vyrozprávala mladá pani kastelánka