Aktuálny čas: 08:37:32; Piatok 20.septembra 2019

Lipovská hodová slávnosť 4. fotografia z výletu na hrad Beckov
Na dolnom nádvorí hradu. V pozadí obec Beckov