Aktuálny čas: 08:42:13; Piatok 20.septembra 2019

Oslava jesene 2015 2. fotografia z podujatia "Oslava jesene"
Výstava úrody z lipovských záhrad a jej majitelia.